Pacjenci i lekarze podpisali wczoraj onkologiczne „Memorandum Poznańskie”

Podpisaniem „Memorandum Poznańskiego” zakończył się panel dyskusyjny „Nic o nas bez nas – Rzetelne Partnerstwo”, odbywający się w ramach Kongresu „Współczesnej Onkologii” w Poznaniu (14-16 kwietnia 2011 r.).

Podczas panelu o relacjach pacjent-lekarz wspólnie debatowali liderzy organizacji pacjenckich zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową, lekarze onkolodzy, przedstawiciele samorządu i NFZ. W memorandum pacjenci domagają się m.in. nowelizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Memorandum zostanie przedstawione zarówno władzom polskim (minister Ewa Kopacz), jak i przedstawicielom Parlamentu Europejskiego. Poniżej publikujemy jego treść:

Poznańskie Memorandum z 14 kwietnia 2011 r. sformułowane na III Kongresie Współczesnej Onkologii, wzorujące się na Deklaracji Warszawskiej z 2005 roku.

W Polsce całkowite wydatki na ochronę zdrowia wyrażone w procentach PKB są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Współczynniki przeżycia i wykrywalności zachorowań są w przypadku każdego rodzaju choroby nowotworowej niższe niż w pozostałych krajach Europy.

Niewielkie efekty działań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym niezadowalające procentowo wykonywanie badań przesiewowych oraz opóźnienia w stawianiu wczesnej diagnozy, stosowaniu innowacyjnego leczenia i zapewnieniu najwyższych standardów opieki, to przyczyna wysokiego współczynnika śmiertelności pacjentów z chorobą nowotworową. Świadomość społeczna dotycząca chorób nowotworowych i ich profilaktyki jest nadal niewystarczająca. Według prognoz WHO zachorowalność na choroby nowotworowe wkrótce osiągnie rozmiary epidemii.

Zalecenia:

  • Ponieważ nic nie jest dla człowieka ważniejsze niż dobry stan zdrowia, kraje Unii Europejskiej realizują wspólny cel, jakim jest ochrona i poprawa zdrowia oraz poprawa jakości życia obywateli;
  • Ponieważ prawo do ochrony zdrowia jest zagwarantowane na mocy zawartych traktatów europejskich, my niżej podpisani (osoby i organizacje) występujemy do osób odpowiedzialnych za kształt polityki, profilaktyki oraz przedstawicieli głównych zainteresowanych stron z gorącym apelem o:
  1. Nowelizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w celu poprawy skuteczności badań profilaktycznych, rozwoju badań nad nowotworami i udziału organizacji pacjentów w monitorowaniu realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych;
  2. Zapewnienie wszystkim chorym na nowotwory w Polsce dostępu do wysokiej jakości kompleksowej diagnostyki, leczenia i całościowej opieki, łącznie z rehabilitacją, psychologiczną opieką paliatywną, zgodnie z postępem i aktualną wiedzą medyczną;
  3. Wspieranie i gwarantowanie udziału pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i opieki zdrowotnej, oceny technologii medycznych (HTA) w zakresie leczenia chorób nowotworowych;
  4. Podczas przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej nadanie działaniom na rzecz walki z chorobami nowotworowymi statusu działań priorytetowych z wykorzystaniem dostępu do dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  5. Przeciwstawienie się dyskryminacji ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny, płeć i narodowość w dostępie do najnowszych metod leczenia chorób nowotworowych.

Inicjatorami podpisania Memorandum byli Jacek Gugulski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Onkologicznych, a także Krystyna Wechmann, wiceprezes tej organizacji oraz prezes Stowarzyszenia AMAZONKI.

Transmisję na żywo z panelu obejrzało w Internecie kilkaset osób. Zapraszamy Państwa do oglądania pełnej relacji z debaty na stronie Termedii: http://www.termedia.pl/,3348.html.

Źródło informacji: Wydawnictwo Termedia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Promocja zdrowia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.