Grupa Adamed stawia na innowacyjność

Grupa Adamed aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach mających znaczący wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym innowacyjności w sektorze farmaceutycznym. Przedstawiciele Grupy Adamed byli partnerami i panelistami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 i BioForum 2011.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego przedstawiciele Adamedu, jako firmy, będącej liderem innowacyjności, wzięli udział w dwóch sesjach tematycznych: „Innowacyjna gospodarka Europy” i „Innowacje w medycynie i farmacji”. Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed, podzielił się doświadczeniami w budowaniu strategii firmy, której konkurencyjność opiera się na inwestowaniu w innowacje i nowe technologie. Istotnym elementem budowy konkurencyjności poprzez innowacje jest zrozumienie i wsparcie władz
w dążeniu do aktywnego nadrabiania dystansu w poziomie rozwoju innowacyjności jaki dzieli polski sektor farmaceutyczny od europejskich liderów w tej branży
– mówi Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu, Grupy Adamed. Nie można rozwijać innowacyjności, która oparta jest na badaniach i rozwoju bez aktywnej współpracy między środowiskiem przemysłu i nauki oraz bez stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej państwa. Jednym z głównych zadań w zakresie planowanego wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej, powinno być wprowadzenie zachęt fiskalnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w obszarze zaawansowanych technologii, która obarczona jest istotnym ryzykiem niepowodzenia – dodał Krzysztof Kurowski, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Grupy Adamed.

Grupa Adamed uczestniczyła również w międzynarodowych targach biotechnologicznych BioForum 2011. Targi stanowią dla firmy okazje poznania nowych kierunków badań oraz nawiązania nowych kontaktów ze środowiskiem naukowym i biznesowym. Wierzymy, że kontakty nawiązane podczas BioForum zaowocują nowymi współpracami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej – mówi Łukasz Kalinowski, Kierownik Działu  Innowacyjnych Badań i Rozwoju Grupy Adamed.

Poprzez udział w międzynarodowych i branżowych spotkaniach, Grupa Adamed rozwija sieci kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ekspertami, liderami opinii, naukowcami oraz lekarzami. Poprzez uczestnictwo w takich spotkaniach Grupa Adamed promuje rozwój konkurencyjności poprzez innowacje i dzięki temu staje się jednym z kluczowych edukatorów tworzenia polskiej innowacyjnej gospodarki.

Adamed

Ten wpis został opublikowany w kategorii Farmacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.