Prestiżowe nagrody medyczne wręczone

Znamy laureatów tegorocznej nagrody   Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa   Ginekologicznego. Fundatorem nagród jest firma Bayer.
Dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego została tegoroczną laureatką Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego otrzymał seksuolog dr Krzysztof Nowosielski za prace naukowe z zakresu położnictwa. Fundatorem nagród jest Bayer.

Nagrody wręczono 12 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej. Od kilkunastu lat te prestiżowe wyróżnienia honorują nie tylko dorobek naukowy i innowacyjność badawczą laureatów, ale również ich postawę wobec pacjentów. Kapituły konkursowe tworzą wybitni naukowcy: autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw, a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji. Corocznie nagrodą każdego z Towarzystw nagradzany jest jeden laureat. Dotychczas wyróżnienia przyznano kilkudziesięciu wybitnym polskim specjalistom z ośrodków medycznych i badawczych w całym kraju.

– Już po raz dwunasty mamy zaszczyt wspierać wybitnych badaczy i praktyków, reprezentujących świat polskiej kardiologii i ginekologii – mówi Beata Kozłowska-Boszko, Dyrektor Medyczny firmy Bayer – Innowacyjność pracy laureatów i ich postawa wobec pacjentów jest nam szczególnie bliska, zgodnie z motto Bayer ‘Science For A Better Life’.

Dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek pracuje w Instytucie Kardiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca doktorska dotyczyła zmienności rytmu serca w nadciśnieniu tętniczym, zaś tytułem rozprawy habilitacyjnej był ‘Polimorfizm genów homeostazy sodowej a rozwój nadciśnienia tętniczego i subklinicznych zmian narządowych w jego przebiegu’. Jest autorką szeregu prac naukowych z tych zakresów.

Dr Krzysztof Nowosielski pracuje m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach oraz Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Jest również komentatorem medialnym w zakresie ginekologii i położnictwa. Jego praca doktorska dotyczyła seksualności i jakości życia kobiet chorujących na cukrzycę. Dr Nowosielski jest autorem ponad 130 prac naukowych oraz recenzentem w międzynarodowych czasopismach branżowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Promocja zdrowia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.