Podanie podskórne zamiast kroplówki

Podanie podskórne zamiast kroplówki. AOTM pozytywnie zaopiniowała do objęcia refundacją trastuzumab w postaci podskórnej. To nowa, wygodniejsza forma podania leku chorym na HER2-dodatniego raka piersi.

Nowa, podskórna forma podania Herceptin® (trastuzumabu) – preparatu, który 15 lat temu zrewolucjonizował leczenie HER2-dodatniego raka piersi i stał się standardem terapii tego typu nowotworu – została pozytywnie zaopiniowana przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) do objęcia refundacją w ramach programu lekowego leczenia raka piersi. Forma podskórnego podania leku we wrześniu 2013 r. została zarejestrowana przez EMA (European Medicines Agency) do stosowania zarówno we wczesnej, jak i zaawansowanej postaci choroby. Podanie podskórne leku zajmuje od 2 do 5 minut zamiast wlewu trwającego od 30 do nawet 90 minut.

Podskórna forma Herceptin® to gotowy do użycia roztwór podawany co trzy tygodnie w stałej dawce 600 mg/5 ml. Lek w formie podskórnej wykazuje porównywalną z formą dożylną skuteczność leczenia i zbliżony profil bezpieczeństwa[1]. Rozprzestrzenianie się i wchłanianie wstrzykniętego roztworu po podaniu podskórnym jest możliwe dzięki innowacyjnemu połączeniu substancji czynnej trastuzumabu z substancją pomocniczą –hialuronidazą, enzymem który zwiększa przepuszczalność tkanki podskórnej. Po podaniu podskórnym lek Herceptin® przenika do naczyń krwionośnych i działa przeciwnowotworowo, blokując aktywność receptora HER2 odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów do wzrostu komórek nowotworowych, a tym samym do rozwoju guza.

Większość chorych na raka piersi to ludzie aktywni życiowo i zawodowo, którzy chcą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, jak każdy zdrowy człowiek. Dla wszystkich chorych  czas i komfort leczenia ma ogromne znaczenie. Nowa forma trastuzumabu, znanego i od wielu lat standardowo stosowanego leku, w podawaniu podskórnym to duży krok do podniesienia jakości życia. Skuteczność leku jest taka sama, jak w przypadku podania dożylnego, trwa jednak tylko 5 minut – powiedziała dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, ordynator Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Komfort leczenia i oszczędności

Zastosowanie podskórnej formy leku trastuzumab, znacznie skraca czas pobytu pacjentki w szpitalu. Podanie podskórne, które trwa od 2 do 5 minut zamiast 30 (a nawet  90 minut na początku leczenia) jak przy podaniu dożylnym, jest równie skuteczną a zarazem wygodniejszą formą podania tego leku.

Wcześniej forma dożylna trastuzumabu wymagała nie tylko przygotowania odpowiedniej dawki leku w zależności od wagi pacjentki, ale również hospitalizacji chorych w celu podania leku. Teraz Herceptin® do podawania podskórnego nie wymaga specjalnego przygotowania i może być stosowany w warunkach ambulatorium. Nowa forma podania leku wpływa na poprawę komfortu leczenia pacjentów, dając możliwość szybkiego powrotu do aktywności, ale także komfortu pracy pielęgniarek. Możliwość podawania leku w warunkach ambulatoryjnych bez hospitalizacji, daje także oszczędności płatnikowi publicznemu.

Pacjentki pozytywnie oceniły podskórną formę podania leku

Badania kliniczne z udziałem polskich pacjentek, potwierdziły, że podawanie leku Herceptin® w formie podskórnej jest preferowane przez chorych. Kobietom chorym na HER2-dodatniego raka piersi podawano lek Herceptin® w postaci dożylnej lub podskórnej, zmieniając w kolejnych cyklach drogę podania leku. Wykazano, że ponad 91% chorych leczonych trastuzumabem wybrało podskórną formę leku[2], [3].

Korzyści dla personelu medycznego

Nowy sposób podawania trastuzumabu jest szybszy i wygodniejszy. W przeciwieństwie do terapii dożylnej, stałe dawki leku podawanego podskórnie nie wymagają rozpuszczania, ani obliczania dawkowania w oparciu o masę ciała pacjenta, co jest konieczne przy formie dożylnej. Podawanie leku drogą podskórną nie wymaga również stosowania dawki nasycającej, która w przypadku wlewów dożylnych – inicjowała działanie terapii. Przeprowadzone międzynarodowe analizy porównujące wykorzystanie czasu i zasobów szpitala (sprzętu, materiałów medycznych, zaangażowania personelu medycznego) przy zastosowaniu obu form leku Herceptin® wykazały średnią redukcję czasu pracy personelu przy podawaniu formy podskórnej o 25-42% oraz zużycia sprzętu o 66-80%.[4]

Roche

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka.

Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, okulistyka oraz centralny układ nerwowy. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej.

Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.

Firma Roche, założona w 1896 roku, już od ponad stu lat wywiera istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów na całym świecie. Dwadzieścia cztery leki opracowane przez Roche, w tym ratujące życie antybiotyki, leki przeciwmalaryczne i chemioterapeutyki, znajdują się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia.

W 2013 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 85 000 pracowników na całym świecie i przeznaczyła ponad 8,7 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 46,8 mld franków szwajcarskich.

Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii.

Wszystkie znaki handlowe użyte w komunikacie prasowym są zastrzeżone.

Roche Polska Sp. z o.o.

[1]Ismael G i wsp. Lancet Oncol 2012;13:869-878.
[2]Pivot X i wsp.Lancet Oncol 2013;14:962-970
[3]Fallowfield L ESMO 2013; p719; http://eccamsterdam2013.ecco-org.eu/Scientific-Programme/Searchable-Programme.aspx#anchorScpr
[4]De Cock i wsp.2011; EJC vol 47; suppl. 1; abs. 1955

Ten wpis został opublikowany w kategorii Technika medyczna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.